THỨNGÀY THÁNGGIỜCHƯƠNG TRÌNH
Thứ 2 Nghỉ
Thứ 3 Nghỉ
Thứ 4 Nghỉ
Thứ 526/0520:00Kịch xiếc: Chúa tể rừng xanh
Thứ 627/0510:00 - 20:00Kịch xiếc: Chúa tể rừng xanh
Thứ 728/0510:00 - 16:30 - 20:00Kịch xiếc: Chúa tể rừng xanh
Chủ Nhật28/0510h - 15:00 - 17:30 - 20:00Kịch xiếc: Chúa tể rừng xanh

0923 333 656

0977 350 868

Tìm kiếm