CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN 

LỊCH BIỂU DIỄN 

NGÀY/THÁNG THỨ SÁNG CHIỀU TỐIGHI CHÚ
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
22/04/2021 THỨ 5 20;00 ( KHAI MẠC LIÊN HOAN XIẾC TQ )
23/04/2021 THỨ 6 20;00 ( LIÊN HOAN XIẾC TQ )
24/04/2021 THỨ 7
20;00 ( LIÊN HOAN XIẾC TQ )
25/04/2021 CHỦ NHẬT 10h00' ( CÁC TIẾT MỤC ĐOẠI GIẢI BIỂU DIỄN )
20;00 ( BẾ MẠC LIÊN HOAN XIẾC TQ )