CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN 

LỊCH BIỂU DIỄN 

NGÀY/THÁNG THỨ SÁNG CHIỀU TỐIGHI CHÚ
THỨ 2
27/04 THỨ 320:00 ( BẾ MẠC LH XIẾC TOÀN QUỐC )
THỨ 4
THỨ 5
30/04/2021 THỨ 6 20;00
01/05/2021 THỨ 7
16;00 20;00
02/05/2021 CHỦ NHẬT 10;00
20;00