CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

LỊCH BIỂU DIỄN

NGÀY/THÁNG THỨ SÁNG CHIỀU TỐIGHI CHÚ
2
3
4
5
6
11/07/20207
'20h00'
XIẾC TỔNG HỢP
Liên hệ mua vé đoàn
trường học : 0396931155
12/07/2020CN 9:30
XIẾC TỔNG HỢP