CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN MỪNG NĂM MỚI 2021

LỊCH BIỂU DIỄN 

NGÀY/THÁNG THỨ SÁNG CHIỀU TỐIGHI CHÚ
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
09/01/2021 THỨ 7
16h00'
10/01/2021 CHỦ NHẬT 10h00'