CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

LỊCH BIỂU DIỄN

NGÀY/THÁNG THỨ SÁNG CHIỀU TỐIGHI CHÚ
2
3
4
5
6 Ngày 25/0920:00
7 Ngày 26/09
'16:0020:00
CN Ngày 27/098:45 và 10:15 16:0020:00