Lịch Biểu diễn

XIẾC ĐẶC BIỆT CHÀO NĂM MỚI

GIÁP THÌN 2024

Ngày - Tháng Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7-24/2 16H30
Chủ nhật 25/2 10H00