Thông tin liên hệ

RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 67 - 69 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0918 335 689 - 0977 350 868

Email: rapxiectw@gmail.com

Website: rapxiectrunguong.vn