Lịch Biểu diễn

XIẾC MỚI ĐẶC BIỆT 2024

Ngày - Tháng Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7-20/4 16H30
Chủ nhật 21/4 10H00