THỨNGÀY GIỜ BIỂU DIỄNCHƯƠNG TRÍNH XIẾC
2

Ngày 2-9 khai mạc biểu diễn vở Xiếc

đặc biệt đón Trung thu.

Chúng tôi đã nhận đặt vé xem Xiếc

Rằm trung thu.

3 X
4 X
5 X
6 X
THỨ 720/08

20:00

XIẾC TỔNG HỢP

CHỦ NHẬT21/08

9:30

XIẾC TỔNG HỢP

0923 333 656

0977 350 868