XIẾC ĐẶ BIỆT HÈ 2024

Ngày - Tháng Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 15/6 16H30
Chủ nhật 16/6 10H00

0918 335 689

0977 350 868