XIẾC ĐẶ BIỆT CHÀO HÈ 2024

KỊCH XIẾC: GIẤC MƠ TUỔI THẦN TIÊN

GIAO LƯU VH VIỆT NHẬT

ẢO THUẬT ĐẾN TỪ NHẬT BẢN

Ngày - Tháng Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 23/5 20H00
Thứ 6 24/5 20H00
Thứ 7 25/5 16H30 20H00
Chủ nhật 26/5 10H00 16H30 Hết vé

0918 335 689

0977 350 868