XIẾC ĐẶC BIỆT ĐÓN TẾT TRUNG THU

SẮC MẦU CỔ TÍCH

Ngày - ThángGiờ Biểu diễnGiờ Biểu diễnGiờ Biểu diễn
Thứ 2- 25/9 20H
Thứ 3- 26/9 20H
Thứ 4- 27/9 20H
Thứ 5- 28/9 20H
Thứ 6- 29/9 20H
Thứ 7- 30/9 16H3020H
Chủ nhật- 1/1010H14H30

ẤN BIỂU TƯỢNG ZALO TRÊN MÀN HÌNH VÀ ĐỂ LẠI THÔNG TIN BẠN CẦN.

0923 333 656

0977 350 868